Ne solculuk ne de sağcılıktır!Tabii bunu bizim gençliğe söylemek lazım zira çoğu hala sağ-sol düşüncesindirler!İleri ülkelerde kalmamış bu kavramlar taa 60'lardan beridir bizim gençlerimize şırınga ediliyor!Ve de maalesef bizim gençliğimiz hala eskilerde yaşıyor!

Kendilerine aydın,devrimci,ilerici diye niteleyen bazı gençlere bakıyorum.Çoğu Marksist düşünceden yanalar!Hala ''emekçi,işçi'' lafları vs vs...

Atatürk bir dahi idi ve kendisinden daha eksik adamların düşüncelerine sahip olacak birisi değildi!Teorileri sıfıra inmiş ve Rusçulukla bütünleşmiş fikirler'in ;kendilerini aydın niteleyen genç kuşaklar tarafından benimsenmesi sadece Türkiye'ye mahsustur!

İlerleme,devrimler illaki sağ-sol kavramları içinde yer almaz,almaları da gerekmez!Bunlara illaki bir ad takmak da gerekmez,takılacaksa,bence ''AKIL'' en doğrusu olacaktır!

Atatürk bir Türk milliyetçisidir,kendisi de bunu defalarca ifade etmiştir ama akılcıdır;buna yönelik devrimler yapmıştır.Bir Türk milliyetçisi olmasına rağmen,aynı zamanda bir hümanisttir!Önce kendi halkım gibi mantıklı bir zihniyetten yola çıkar ama diğer halkları da göz ardı etmez!

''Yurtta sulh,cihanda sulh'' gibi...

Atatürkçülük aynı zamanda çağa göre farklı ve esnek düşünmek demektir,zira akılcılık bunu gerektirir!Nitekim büyük önder bunu çoğu defa dile getirmiştir.

Atatürkçülük dogmalar içermez.Dogmalar içermemesi de en büyük akılcılıktır!Kesin prensipler koymaz,çağa göre düşünmeyi söyler!

''Size hiç bir dogma bırakmıyorum,bilim'in ışığında yürüyünüz'' cümlesi çok güzel bir örnektir!

Atatürkçülük devamlı bir aydınlanmacılıktır!Bunun sonu yoktur.Büyük Ata böyle akıllı bir dahi idi...