Doğru dürüst okunmadan ve yorumlanmadan yanlış anlaşılan ilkelerden birisidir bu;belki de en önemlisidir.Atatürk'ün devletçilik düşüncesi sosyalist bir yapıda değildir ve o dönemin şartlarına bağlı olarak karma ekonomiden yanadır ama bunu açıklarken şöyle başlar büyük Atatürk:

''Kişilerin hür teşebbüsleri esas olmak üzere''

İşin bu kısmı es geçilip sanki Atatürk tamamen sosyalist bir ekonomi kurmak istemiş gibi algılanıyor olay.Atatürk sosyalist,enternasyonalist düşüncede hiç olmadı;katıksız bir Türk milliyetçisidir ve söylemlerinin çoğu böyledir.1920 ve 30'ların ekonomik şartları ve sektörlerin sayısı bugünküne göre çok farklıdır.Günümüzde tüm sektörleri devlet'in üstüne yükleyin ve görün neler olacağını?O devlet 5 sene içinde iflas eder.

Ben kendim çocukluk ve gençlik dönemlerinde Sümerbank camiası içinde büyüdüm ve sonraları Sümerbank Grubu'nun Tekstil fabrikaları ile çok iş yaptım ve işletmelerin nasıl arpalık hale geldiğini bizzat müşahede ettim ve nitekim sonradan devletin üzerinden o yük kalktı.

Günümüzde bilgisayar sektörü çok büyüdü ve teknoloji ile çok gelişti.Şimdi ne yapacağız;devlet mi üretsin kullandığımız bilgisayarları.Ha keza beyaz eşya diye nitelendirdiğimiz ev ürünlerini?Şimdi akılma gelmeyen o kadar çok sektör ve ona bağlı ürünler türedi ki;bunları devlet'in üstüne yüklemek imkansızdır.

Atatürk ,bir dahi olarak taa 80 sene önce görmüş olayı ve o devrin şartlarına uygun olarak karma ekonomiden yana olmuştur ama asla ''serbest teşebbüs'' fikrinden vazgeçmemiştir.

Hülasa;

Devletçilik ,esnek ve çağa göre düşünülmesi ve uygulanması gereken bir ilkedir.