ADANA BOŞANMA AVUKATI
Boşanma süreçlerinde daima en iyi boşanma avukatı aranır. Boşanma süreci taraflar için sancılı bir süreçtir. Bu süreci engin deneyim ve bilgileriyle bir avukat vekilliği ile sonuçlandırmanız tavsiye edilir. Adana boşanma avukatı olarak, boşanma sürecinde özet olarak tarafların ‘ kusur oranları’ hesaplaması, mal paylaşımı, katkı payı, velayetin hangi tarafa verileceği üzerine yoğunlaşılır. Bu süreçte yerleşik yargıtay kararları ve kanunun lafzına aykırı yapacağınız usule ve esasa aykırı bir hareket ile büyük hak kayıpları yaşayabilirsiniz , bu konuda son derece dikkatli olunması gerekmektedir.

Boşanma Davasında İyi Bir Avukatın Önemi
Boşanma avukatı aile hukuku alanında uzman ve deneyimli bir avukat olmalıdır. Avukat; çekişmeli boşanma, anlaşmalı boşanma, malların paylaşımı, ortak çocuğun velayeti, nafaka davası konularında güncel içtihatlar ışığında bilgi sahibi bir avukat olmalıdır. Bu denli uzmanlık gerektiren bir alanda avukatınız iyi seçmeniz davadan lehinize bir netice almak ve hak kaybına uğramamak açısından önem arz eder. Boşanma davaları süreç olarak yıpratıcı bir süreçtir. İyi bir avukat aracılığıyla boşanma davasını en hızlı sonuçlanacak şekilde yönetmeniz mümkündür. Anlaşılacağı üzere boşanma avukatı ararken alanında uzman ve tanınmış bir avukat ile çalışmanız sizi önlenmesi güç zararların doğmasından kurtaracaktır.

Adana boşanma avukatı olarak tanınmış olan hukuk ofisimiz çalışma alanı olarak ; boşanma davaları, nafaka davaları, evliliğin iptali davaları, nafakanın kaldırılması davaları, nafakanın artırılması, müşterek çocuğun velayeti, eşlerin edilmiş olduğu mal varlığının paylaşılmasına dair aile hukuku davalarını belirlemiştir.

En iyi boşanma avukatı arayışınız akabinde, avukatları “daha iyi” ve “daha kötü” olmak üzere ayırmak, etik olmamakla birlikte yanlış bir kanıdır. Davanız üzerinde yoğunlaşan ve uğraşan avukat sizin için en iyi boşanma avukatıdır. Dava süreçlerinin başarı ile sonuçlandırılması ve sonuca ulaşılması için deneyim son derece gerekli olduğu gibi deneyimden de muhim olan husus avukatınızın sizin davanız üzerine odaklanması ve gerekli tüm süreçleri ve işlemleri yapmasıdır. Avukatınız Adana Baro’suna kayıtlı ve vergi numarası ile çalışır halde olması gerekmektedir.Bu nedenle iş yoğunluğunu size göre ayarlayabilecek ve size yeteri kadar zaman ayırabilecek bir avukat ile boşanma davası sürecini yönetmeniz tavsiye edilir.

BOŞANMA HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR
Boşanmak isteyen eşler, boşanma davası açmadan önce mutlaka detaylı şekilde bilgilendirilmelidirler. Boşanma davası açmak isteyen eşler, bu bilgileri avukat aracılığıyla edinmeli ve dava sürecinde hak kaybını engellemek adına avukatla süreci ilerletmelidirler. Eşler anlaşmalı boşanma yapmaları durumunda da tek bir avukat tutarak anlaşmalı boşanma sürecini yönetebilirler. Yine anlaşmalı boşanma davası için gerekli evrak ve belgeleri ve boşanma işlmerleri nelerdir? sorusunun cevabını ilgili yazımızda belirtmiş bulunmaktayız.

“Boşanma davasında avukat önemli midir?” sorusuna boşanma davası yargıtay kararları ışığında değinerek kısaca boşanma davasında eşler tarafından akla ilk gelen ve sıkça sorulan sorulara cevap verelim.

2. Boşanma davası nasıl açılır?
Boşanma davasını açmak için hazırlanacak boşanma davası dilekçesi ile ikamet edilen yerdeki Aile mahkemesine, Aile Mahkemesi’nin bulunmadığı durumlarda ise asliye mahkemesine gerekli harçlar yatırılarak boşanma davası açılır.

3. Boşanma davası hangi mahkemede açılır?
Adana boşanma davası; boşanmak isteyen eşlerin son ortak adreslerinin bağlı bulunduğu adliyede yer alan Aile Mahkemesine açılır. Ancak adresinizin bağlı olduğu adliyede bir aile mahkemesi yoksa bu kez Aile Mahkemesi görevi verilen Asliye Hukuk Mahkemesine boşanma davası açılır.

Madde 168 – Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

4 .Hemen boşanmak istiyorum bu mümkün müdür?
Kısa bir sürede boşanmanın tek yolu eşinizle anlaşarak boşanmaktır. Acil boşanmak istiyorum, bu işin biran önce sonlansın diyen eşler aralarında anlaşma yapmaları gerekir. Ancak şöyle bir durum var ki anlaşmalı boşanma davası açmak için eşlerin en az 1 yıl evli olması şartı gerekiyor.
5. Boşanma davasını hangi tarafın açtığı önemli midir?
Hayır, davayı kimin açtığı önemli değildir. Davayı kimin açtığı, dava sürecine olumlu ya da olumsuz hiçbir etki yapmaz. Burada önemli olan boşanma sebeplerini yani iddia edilen konuların ispatıdır. Boşanma davası açacak olan mağdur eş mahkemeden koruma isteyerek geçici olarak barınma ve geçinme için talepte bulunabilir. Bu husus mağdur olan eşin dava süresince daha da mağdur olmaması için avukat tarafından belirtilmesi gerekli bir önlemdir.
Madde 169 – Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri resen alır.