Türkiye’de yalnızca Türk uyruklu çalışanlar değil, yabancı uyruklu çalışanlar da bulunmaktadır. Yabancı uyruklu çalışanların ülke içinde çalışabilmeleri için Türkiye’nin de taraf olduğu sözleşmelerle kayıt altına alınması gerekmektedir. Yabancıların bağımlı ya da bağımsız çalışmaya başlamadan önce alacakları izne Yabancı Çalışma İzni denilmektedir.
Bu izin işe başlamadan alınabileceği gibi işe başladıktan sonra da alınabilmektedir. İznin alınacağı kurum ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’dır.
Yabancı çalıştırmak isteyen firmalar tarafından verilen belgeler, ilgili bakanlıkça ülke menfaatleri de dikkate alınarak değerlendirilmektedir. Bakanlık, yabancı çalıştırmak isteyen firmalar için ayrıca birtakım kriterler belirlemiştir. Bu şartlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın internet sitesinde mevcuttur.
Yabancı Çalışma İzni süreli ve süresiz olarak istenebilmektedir. Süreli izinlerde süre bitiminde yeni izin için ilk başvuru gibi belgeler yeniden düzenlenerek başvuru yapılması gerekmektedir.
İzin hakkında mevzuata hâkim olamayan kişi veya kurumların, uzman bir danışman tarafından destek almaları yerinde olacaktır. Aksi takdirde iznin alınma süresi uzayabileceği gibi hiç alamama durumuyla da karşı karşıya kalınmaktadır.