Silis Kumu Yoğunluğu
Kuvars minerali: SiO2 bileşiminde olup kristal yapısında gaz ve sıvı kapanımlar, empüriteler içerebilir. Endüstriyel uygulamalarda yüksek saflıkta kuvars tercih edilmektedir.
Kuvarsit: %75 den fazla SiO2 içeren doğal maddelerdir. Endüstriyel hammadde niteliği taşıması için minimum %90 SiO2 içermesi gerekmektedir.
Kuvars Kumu (Silis Kumu): Ağırlıklı olarak granit türü kayaçların ayrışması sonucu oluşan 2mm den küçük kuvars tanelerini ve yanısıra düşük oranlarda Fe2O3, Al2O3, MgO, CaO, Co, Cr, As, P2O5 gibi empüriteleri içeren bir yapıya sahiptirler. Kullanım alanına göre içeriği ve empürite oranları değişiklik göstermektedir.
Özelikleri: Silis Kumunun fiziksel özellikleri ile genelde renksiz, açık beyaz renkli, ince taneli yapı sergileyen yalıtımlı hafif yapı malzemeleridir. Temel empüritelerinin oranları ve türleri oluşum yerine bağlı olarak değişiklikler gösterir. Silis kumu yoğunluğu Kuvarsın formülü SiO2 olup, saf halde %46.5 Si ve %53.3 O içerir. Mohs skalasında sertliği 7, özgül ağırlığı 2.65 gr/cm3, ergime sıcaklığı 1785 C olan ve yer kabuğunda oldukça sık görülen minerallerden biridir. Doğal kuvars içerisinde katı eriyik halinde bulunan başlıca elementler: Li, Na, Al, Ti ve Mg’dur. Genel olarak renksiz, ancak çok farklı renklerde de görülebilmektedir. Renkli oluşumlar gaz, sıvı, katı kapanımlarla oluşmuştur. Bu kapanımlar, CO2, H2O, hidrokarbon, NaCl, CaCO3, rutil, aktinot gibi bazı minerallerdir. Kuvars minerali üfleçte erimemekle beraber, sadece hidroflorik asitte çözünür. Piezoelektrik ve piroelektrik özellikleri gösterir. Kuvars çeşitleri iri kristalli ve kriptokristalen olmak üzere iki gruba ayrılırSilis Kumu Kullanım Alanları
Silis kumu , maden ocaklarından çıkarılınca, yıkama tesislerinde kil ve topraktan tamamen arındırılır, Kurutma tesislerinde kurutulma işleminden e sonra eleklerde gradasyonlarına ayrılır. Silis Kumu, minimum %98 SIO2 içermektedir. Silisyum ve O2 dünyada en çok bulunan elementlerdendir ve birlikte Silika`yı, dünyada kaya formunda bulunan üç mineralden birini oluşturmaktadır. En çok mineral Quartz formunda bulunmaktadır. Bu cevher aynı zamanda kristobolit ve tridimit halindedir. Bu cevherler sıcaklığa ve kimyasal etkilere karşı çok dayanıklıdır. Bu özelliğinden dolayı endüstrilerin çok farklı kollarında her zaman kullanım alanları bulmuştur.
Düzgün ve temiz olanları optik ve elektronik sanayilerinde kullanılmaktadır. Ayrıca süs taşı olarak da kullanımı yaygındır. Kuvars kristalleri elektronik sanayinde frekans kontrol asilatörerinde ve frekans filtrelerinde kullanılmaktadır. Silis camsı kuvars ise öğütülerek ve hazırlama işlemlerinden geçirilerek cam, seramik, deterjan, boya, zımpara, dolgu ve metal sanayilerinde kullanılmaktadır.Cam sanayinde kristal eşya ve züccaciye imalatında, seramik sanayiinde ise sır frit yapımında, yer ve duvar karosunda, izolatör, elektro-porselen, glazur, mutfak eşyası ile vitrifiye yapımında oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır.
- Boru İmalatı,Döküm kumu , patinaj kumu , Yüzey Temizleme Malzemesi (Raspalama-Kumlama), Yapı Endüstrisi, Arıtma tesislerinde Filitreleme işlemlerinde, Kimya Sektörü, Cam imalatı, Halı Saha ve Spor Alanları Yapımında, Halı Saha ve Spor Alanları Yapımında, Akvaryum Kumu, Güvercin Kumu