Maddedeki elektriksel yükün açığa çıkmasıyla oluşan enerji türüne elektrik denmektedir. İnsan yaşamının vazgeçilmezi haline gelen bu enerji, günlük hayatın her alanında kullanılmaktadır.
Ancak bu enerji her zaman doğrudan kullanılmamış, bazen de bu enerji kullanılarak bilginin işlendiği veya depolandığı elektronik cihazlar üretilmiştir. Günlük hayatta daha çok karşımıza çıkan bu tür cihazlardır. Çünkü elektriği doğrudan kullanmak, çok tehlikeli olabilmektedir.
Bu tür cihazların en çok kullanıldığı yerlerden bir tanesi de otomatik kumanda sistemleridir. Bu sistemler, devamlı ve peş peşe kullanıcı müdahalesi olmaksızın çalışabilen sistemlerdir.
Kumanda sistemleri, asansörler, garaj veya bahçe kapıları, içme suyu pompaları, sokak lambaları, marketlerin kasasındaki ürün taşıyan bantlar gibi birçok alanda kullanılmaktadır.