Türkiye'de Arabuluculuk ve arabulucu kavramı, Türk hukuk literatürüne son birkaç yılda girmiştir. Adalet Bakanlığı’nın belirlediği prosedürler çerçevesinde çeşitli arabuluculuk eğitimlerinden, yazılı ve uygulamalı arabuluculuk sınavlarından başarıyla geçip ARABULUCULUK yapmaya hak kazanan ve halen Arabulucu Avukat ünvanıyla İzmir’de çalışmalarını sürdüren Tibet YILMAZ*1961 doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Torbalı ve Gökçeada’da tamamlayıp 1978 yılında İzmir 'de Hukuk Fakültesi 'nin ilk öğrencilerinden biri olarak üniversite hayatına başlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi 'nden mezuniyeti müteakip başladığı avukatlık mesleğini halen İzmir Barosu'na kayıtlı olarak, Adliye Bulvarı'nda MARTI Tower 'da sürdürmektedir. Yılmaz Hukuk Bürosu'nun kurucusudur. Yılmaz Hukuk, her biri kendi alanında deneyimli avukatlardan ve uzman kadrodan oluşan ekip üyeleri ve artık kural haline gelmiş prensipleriyle yaklaşık 30 yıldır hukukun birçok alanında faaliyet göstermektedir.

Yılmaz Hukuk ve Arabuluculuk bürosunun sahibi Avukat Arabulucu Tibet YILMAZ, hali hazırda Adalet Bakanlığı Arabulucular Siciline kayıtlı olarak ARABULUCULUK ve AVUKATLIK mesleğini birlikte yürütmektedir.