Marka Tescil Fiyatı

Genellikle kendilerine ait ürünün veya malın başkaları tarafından kendi üretimleri veya sahibi oldukları bir mal gibi gösterilmesini istemeyen firmalar arasında olduğumuzdan marka tescil ettirme yoluna giderek, kendimize ait olduğunu iddia ettiğimiz ve marka tescil belgesi ile kanıtlayarak hizmet sağlayan firmalar arasında yer almaktayız.

Marka tescili alma, öncelikle kendimizi diğer taklit firmalarına karşı koruma ve güvenceye almamızı sağlar. Bu konuda bilgi sahibi olmak ve kendi üretimleri için güvence oluşturmak isteyenlerin de markatescilettirme.com sitesinden bilgi almalarını tavsiye etmekteyiz. Olumlu ya da olumsuz değerlendirmeleri üretici olarak bilmeye hakkımız olduğundan aynı zamanda firmamızın uzun yıllar aynı markayı müşterilere sunarken kurucusu olarak nesilden nesle devrini yapabilmemiz kanuni ve hukuki hakların da doğmasına sebebiyet vermektedir.

10 yıl boyunca marka tescilleri geçerliliğini koruduğundan, sürenin dolmasına 6 ay kala yenileme için tekrar firma tarafından bilgilendirme yapıldığından kendimize ait olan ürün veya malın geçerliliğini koruma bilinci ile tekrarını sağlayabilmekteyiz. Markanın benzerlerine karşı takip edilmesi için internetten kontrolü gerekir. Bu konuda hassas davranılmasını ve firmalarını güvenceye almalarını önerebilmekteyiz.

Marka tescil fiyatları, her yıl güncellenerek sınıflara ayrılmıştır. En düşük 1. sınıf ücretleri olduğundan, iş koluna göre marka tescili mümkündür. Marka tescili için firma olarak yaptığımız başvuru değerlendirmesi, zaman alacak bir araştırma ve denetlemeyi gerektirir. Uygunluğuna karar verildikten sonra alınacak marka tescil belgesi ile yeni ürünlerimizde müşterilerimize satış yapma imkânları sunulmaktadır.