IMEI (International Mobile Equipment Identiy), mobil cihazların üretimi aşamasında üretici tarafından telefon için tahsis edilen ve yalnızca sizin cihazınızın sahip olduğu, 15 haneli özel ve benzersiz bir rakam kümesidir. IMEI numaraları her cihaz için tektir ve bir cihazın IMEI numarası ikinci bir cihaz tarafından kullanılamamaktadır.
IMEI numaralarını mobil cihazlar için geçerli olan benzersi bir kimlik numarası olarak düşünebilirsiniz. Nasıl ki, bizler kim olduğumuz ve ne olduğumuzu öğrenmek için sorgulanan benzersiz birer kimlik numarasına sahipsek,
https://wmaraci.com/nedir/imei