PHP'de, bir kod bloğu ya "?>" ya da "?>\n" (burada \n satırsonu karakteridir) ile biter. PHP blokların sonundaki satırsonu karakterlerini yoksaydığından yukarıdaki örnekte çıktılanan iki satır aynı satıra basılacaktır. Yani, her bloktan sonra bir satırsonu karakteri basılmasını istiyorsanız fazladan bir satırsonu karakteri yerleştirmeniz (bloklar arasına boş bir satır girmek) gerekir.

PHP bunu neden yapıyor? Normal HTML biçemlerken bloklardan sonra satırsonu karakterlerinin bulunması genelde istenmeyen bir durumdur ve PHP buna göre davranır. Bu böyle yapılmasaydı gereğinden fazla uzun satırlardan oluşan kodlar yazmak zorunda kalırdınız ve bu da kodlarınızın okunaklılığını azaltırdı.