İlahiler, dini duyguları tazelemek ve dini her alanda yaşamımızda bulundurmak amacıyla söylenen musiki ifadelerdir.

İlahiler, dini duyguları tazelemek ve dini her alanda yaşamımızda bulundurmak amacıyla söylenen musiki ifadelerdir.

Peki ilahi dinlerken nelere dikkat edilmeli? Her ilahi dinlenebilir midir? Bu soruya bu haberimizde cevaplar vereceğiz. Hiç kuşku yok ki müzik ifadelerinde bizim bir kaynaktan alacağımız ölçünün şu şekilde olması gerekir:

“Şeriatça bazı savtlar (dinî bakımdan bazı sesler) helâl, bazıları haram kılınmıştır. Evet, ulvî hüzünleri, Rabbanî aşkları iras eden (hatırlatan) sesler helâldir. Yetimane hüzünleri, nefsanî şehevâtı tahrik eden sesler haramdır. Şeriatın tayin etmediği kısım ise senin ruhuna, vicdanına yaptığı tesire göre hüküm alır.” (İşaratü’l-İ’câz, s. 78; Sözler, s. 382, 687-688)

Musikîde iki ses kullanılır: insan sesi ve âlet sesi. Bir eser icra edilirken ya tek başına insan sesi veya müzik âletleri kullanılır; çok kere de her ikisinden birden istifade edilir. Her üç halde de insanın hoşuna giden, onun zevk duyduğu ve tesirinde kaldığı ölçülü, belli bir makamda ses çıkarılır. Bu sesler mahiyetine, mevzuuna ve tesirine göre değerlendirilir. Ya insanın ruhuna tesir eder, onda ulvî, dinî, hamâsî hislerin canlanmasına sebep olur; ya da dinlediği bir musikî parçası, nefsine ve süflî hislere hitap ederek yüce hislerin körelmesine sebebiyet verir.ilahi dinle