Türküler halk şiirlerinin ezgiyle söyleniş biçimidir. Türküler genellikle ana dörtlüklerle, onu izleyen nakaratlardan oluşur. Türkülerin belirli bir şekli yoktur, bir semai, koşma, destan veya herhangi bir halk şiiri türkü ezgisiyle söylenebilir. Türkü sözleri hece ölçüsünün her kalıbı ile söylenebilir.
Türküler genellikle anonimdir, söyleyeni genellikle kaybolmuştur. Bu yüzden türküler halka mal olmuştur ve sevilen sanatçılar tarafından konserlerde, albümlerde ve canlı yayınlarda seslendirilebilirler. Türküler işlenilen konulara göre sınıflandırılabilirler. Konularına göre ninniler, çocuk türküleri, özgün türküler, aşk türküleri, kahramanlık türküleri, ağıtlar ve oyun türküleri başlıca türkü türleridir.
Munzurun oğlu sözleri, kaşın kara ise ezelden kara sözleri, yüreğin yansın sözleri ve daha birçok türkü sözleri türkü seli''nde."