Neo-spirintüalist terminoloji dikkate alındığında; medyum psişik bakımından yalnızca duyarlı olmaktan daha öte bu yeteneğini kişinin asla yanlış yollarda kullanmaması gerektiği yönünde ifadeler bulunur. Medyumluğun getirdiği önemli vazife ve sorumlulukların bilincinde olan uygulayan kimselere rahatlıkla söylenebilecek bir kavramdır.

Aynı şekilde bu etik ilkelere medyumu trans haline getiren operatörün de sahip olması gerekir. Hiçbir medyum ya da medyumlara giden kimsenin maddi çıkarları için bu yetenekten yararlanma düşüncesinde olmaması gerekir. Medyumlar materyalizasyon, levitasyon, telekinezi gibi paranormal fenomenleri kapsayan fiziksel medyumluk ve zihinsel medyumluk gibi farklı noktalardan yararlanabilir.

Günümüz şartları göz önüne alındığında insanlar tarafından modern falcılar olarak nitelendirilen ve düşünülen kimseler olması elbette istenen bir durum olmasa da halk arasında böylesi yanlış bir düşünce mevcuttur. Ruhçular maddi çıkarlar elde etmek, vakit geçirmek, eğlenme gibi amaçlarla bu tarz işlerden kesinlikle uzak durmalılar ve bu amaçlarla kullanılmaktan kaçınmalılar. İstanbul medyum seçeneklerini internette rahatça araştırmanız mümkün. Sanal dünya üzerinde bu konuda dahi rahatlıkla bilgi alabileceğinizi, seçeneklerinizi inceleyebileceğinizi unutmayın.