SGK yani Sosyal Güvenlik Kurumu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sağlık konusunda çalışmalarını yürüten bir kuruluştur. Kuruluş tarafından tüm vatandaşların sğalık hakları ve sağlık harcamaları denetlenmekle beraber muayene ve ilaç ihtiyaçlarıyla alakalı çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda çalışmalar yürüten kurum her vatandaşın sosyoekonomik konumlarından dolayı farklı sağlık haklarının olmasından ötürü bunu sistemsel olarak kategorize ederek vatandaşlara sunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları internet üzerinden sgk sorgulama ile kolayca sosyal güvenlik haklarını sorgulayabilmektedir.

Aynı zamanda SSK isimli bir sağlık birimi de Sosyal Sigorta Kurumu olarak özellikle şirketlerdeki işçi statüsündeki kişiler için sosyal güvence vermektedir. Gerek borç gerekse hak sorgulamak için kullanılabilen ssk sorgulama hizmeti ile kolayca internet üzerinden sıra beklemeden ve sorun yaşamadan sorgu yapmak mümkündür. Vatandaşlar için sunulan bu imkanlar kullanılarak en iyi şekilde hizmet alınabilir ve sağlıklı günler yaşanabilir.